Автоцентър ВЕКО инвестира в зелена енергия

Все по-честа практика на бизнеса е да се ориентира към слънчева енергия, в контекста на високите цени и изчерпването на невъзобновяеми енергоизточници.

В унисон със стремежа за опазване на околната среда, в началото на 2023 в Автоцентър ВЕКО стартира работата на фотоволтаична инсталация, с която Автоцентърът покрива част от своите нужди.

Разположението на панелите е Изток / Запад като по този начин успяваме да създадем по-голяма плътност на инсталирана мощност и по балансирано производство на електроенергия! Използваните панели са BlueSun най-висок клас и технология, мощност 425w/p и КПД 23%.

Последни новини

ВСИЧКИ НОВИНИ