Щети / Застраховане

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИ

В премиум сервизен център ВЕКО ще извършим цялостно качествено отстраняване на щети, възникнали по време на ПТП или друг инцидент.

Спазвайки всички предписания на производителя, ние ще направим всичко необходимо за да възстановим вашия автомобил.

Имаме сключени договори за официален и доверен сервиз с основни застрахователни компании:

Притежаваме необходимия опит, умения, оборудване и отзивчиво отношение. Клиентите са максимално улеснени и лишени от ангажименти при евентуални застрахователни събития и щети по автомобила – предават го за ремонт и го получават обратно отремонтиран в завършен вид, без да имат ангажименти за съответните огледи и плащания.

ЗАСТРАХОВАНЕ

В премиум сервизен център ВЕКО може да сключите всички видове застраховки: